258

Kulturní a informační služby města Přerova p.o.

Městský dům Přerov

Městský dům Přerov

Ochrana osobních údajů - GDPR


Správce osobních údajů

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

Kontaktní spojení: Kontakty


Pověřenec KISmPr

Kontaktní údaje na pověřence:

  • Ing. Renata Lounová
  • Adresa: Bratrská 709/34, 750 11  Přerov 2
  • Tel.: 581 268 135
  • E-mail: poverenec@prerov.eu

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů správcem Kulturní a informační služby města Přerova dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR").

Kulturní a informační služby města Přerova  tímto informují subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu zpracovávaných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů. 

Kulturní a informační služby města Přerova  tímto informují subjekty údajů o právu za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů námitky.

Výše uvedená práva je stěžovatel oprávněn uplatnit v písemné listinné (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným el. podpisem nebo datová schránka) na kontaktních údajích správce uvedených výše.

Kulturní a informační služby města Přerova  tímto informují subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Kulturní a informační služby města Přerova  tímto informují subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR. 

Kulturní a informační služby města Přerova  tímto informují o právu konzultace problematiky zpracování osobních údajů s pověřencem pro ochranu osobních údajů Kulturní a informační služby města Přerova, přičemž je možné po předchozím objednání využít osobní konzultace s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Kulturní a informační služby města Přerova nepředávají osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V rámci Kulturní a informační služby města Přerova  nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR. 


24.5.2018 14:53:26 - aktualizováno 12.7.2023 11:26:51 | přečteno 911x | KIS města Přerova
 
Mapa webu
load