0

Kulturní a informační služby města Přerova p.o.

Městský dům Přerov

Městský dům Přerov

27. 8. - 8. 10.2020: Komenského fascinující Labyrint světa a ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha

Komenského Labyrint světa

Výstava koláží předního českého výtvarníka Miroslava Huptycha na motivy výjimečného díla Jana Amose Komenského. Zapůjčeno Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze.

Výstavní síň Pasáž připomíná novou výstavou 350. výročí úmrtí J. A. Komenského. . Na výstavě uvidí návštěvníci koláže výtvarníka Miroslava Huptycha inspirované nejznámějším a nejpřekládanějším Komenského dílem „Labyrint světa a ráj srdce“.

Labyrint světa a ráj srdce, který je považován za vrcholné literární umělecké dílo starší české literatury, sepsal J. A. Komenský roku 1623 v Brandýse nad Orlicí, kde se skrýval na statcích moravského šlechtice Karla staršího ze Žerotína (1564-1636), politika a spisovatele kterému také dílo věnoval.

Motivem putování a utopickou alegorií světa navázal Komenský na tradici žánru alegorického putování bohatě se rozvíjející ve středověku, který zažil svou renesanci v 17. století. Labyrint je dílo bohaté nejen po stránce obsahové, ale i slohové a jazykové. Na estetickou hodnotu Labyrintu upozornil nejdřív František Palacký ve svém známém životopise J. A. Komenského. Josef Jungmann (1773-1847), český filolog a rektor pražské univerzity napsal, že Labyrint „jest jedna z nejpěknějších knih celé literatury české“.

Labyrint světa a ráj srdce je dílem stále živým, o čemž svědčí další a další vydání a překlady do mnoha jazyků (je vůbec nejpřekládanějším Komenského dílem). K pozoruhodným kolážím inspiroval i současného výtvarníka a ilustrátora Miroslava Huptycha (1952), který je rovněž uznávaným básníkem, aforistou a arteterapeutem.

27.8.2020 9:30:01 | přečteno 241x | KIS města Přerova
 
Mapa webu
load