125

Kulturní a informační služby města Přerova p.o.

Městský dům Přerov

Městský dům Přerov

Land Art, obrázek se otevře v novém okně

Hlavním účelem, k němuž je organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Přerova, a to na základě rozhodnutí zřizovatele. Činnosti jsou plně nebo částečně hrazeny z příspěvku zřizovatele. Doplňková, hospodářská, činnost navazuje na hlavní účel organizace.

Hlavní činnost

Městský dům v Přerově
 1. organizování kulturních a společenských akcí
Informační služby, tj. provoz Městského informačního centra se sídlem:
 1. Přerov, nám. T. G. Masaryka 7
 2. Přerov – Předmostí, Pod Skalkou 1a
 3. Přerov, nám. T. G. Masaryka 7, Městské evropské informační středisko
Kulturní služby, zejména:
 1. zajištění kulturních akcí pořádaných zřizovatelem
 2. provoz Výstavní síně Pasáž
 3. provoz Galerie města Přerova
 4. provoz Letní divadelní scény mezi hradbami
Turistické služby a služby cestovního ruchu, zejména:
 1. cizojazyčné služby návštěvníkům města Přerova
 2. správa, údržba a provozování Památníku lovců mamutů
 3. navigační činnost, tj. městský informačně – orientační systém MIOS
 4. další činnosti a služby dle požadavků zřizovatele

Hospodářská činnost

Reklamní a navigační činnost, zejména:
 1. výlep plakátů do reklamních panelů
 2. instalace navigačního značení na sloupech veřejného osvětlení·
Nákup a prodej zboží, výrobků a služeb


KISMP, obrázek se otevře v novém okně

Foto

Ladislav Kamarád
Kvetoucí hory, vernisáž 31 1 2019
Pavel Kadlíček
Pavel Kadlíček 2
Historický program  rytířský turnaj, koncert skupiny Quanti Minoris
Historický průvod
Historický průvod
Iva Hüttnerová  vernisáž
 
Mapa webu
load