0

Kulturní a informační služby města Přerova p.o.

Městský dům Přerov

Městský dům Přerov

Publikace Od Lovců mamutů k cihle - osud světoznámé archeologické lokality Předmostí

Od lovců mamutů k cihle

a příběh hrobu, který ji proslavil.

Křest knihy spojený s komentářem a ukázkou toho, co se do knihy nevešlo. Středa 24. 2. v 17 hodin, srdečně vás zveme! 

Výstava Od lovců mamutů k cihle proběhla v Pasáži v loňském roce na jaře, byla prodloužena na tři měsíce a měla také největší návštěvnost.

Šlo opět o autorskou výstavu „Pasáže“ ve spolupráci s archeology Muzea Komenského v Přerově a Státním okresním archivem. Přerov. Nemůžeme ale opomenout ani další nadšence a sběratele, kteří na výstavu zapůjčili autentické předměty ze svých sbírek.

Výstavu jsme také zapůjčili Městskému kulturnímu středisku v Kojetíně, kde proběhla od 8. 6. do 16. 10. a byla také pro velký zájem prodloužena. Velký zájem a stálé dotazy návštěvníků a občanů z Předmostí, kteří výstavu navštěvovali i opakovaně, způsobily, že jsme začali pracovat na doprovodné publikaci, která nyní vychází.

Knížka Od lovců mamutů k cihle

Osud světoznámé archeologické lokality Předmostí a příběh hrobu, který ji proslavil.

Publikace Od lovců mamutů k cihle vychází ze stejnojmenné výstavy s podtitulem Osud světoznámé archeologické lokality Předmostí a příběh hrobu, který ji proslavil. Výstava proběhla ve dnech 30. 1. – 30. 4. 2015 v souvislosti se 120. letým výročím objevení tzv. hromadného hrobu lovců mamutů K. J. Maškou v létě 1894.

Kromě jednotlivých kapitol věnovaných archeologii a historii lokality, přibližuje kniha život mladopaleolitických lovců mamutů, jejichž nám tolik vzdálený svět ilustrují čtenářům nejnovější obrazové rekonstrukce renomovaného výtvarníka Libora Baláka. Nejznámější artefakty nalezené na lokalitě lze obdivovat na fotografiích Martina Frouze. 

Kniha je určena nejen obyvatelům Přerova a Předmostí, ale vůbec všem zájemcům, kteří by se rádi dozvěděli zajímavé informace vztahující se k legendární světově proslulé archeologické lokalitě Předmostí u Přerova. Původně samostatná hanácká obec představuje v současné době jednu z místních částí města Přerova.

Publikace je doplněna unikátními archivními fotografiemi ilustrujícími podobu starého Předmostí, které známe už jen z vyprávění našich babiček a dědů, bývalých rodáků. Z archivních snímků na nás dýchá nejen nenapodobitelné kouzlo doby proslulých objevů v hlinících místních cihelen, ale také starých časů, kdy Předmostí po všech stránkách zveleboval starosta, zemský poslanec a místní patriot Josef Knejzlík. 

Málo míst v přerovském regionu prošlo v průběhu 20. století tak výraznou proměnou, kterou si v dnešní době málokdo uvědomí, až na pamětníky, díky jejichž vyprávění a vzpomínkám získáváme cenné informace o tom, jaké to tu kdysi bylo.

Smyslem publikace je seznámit dnešní mladou generaci s významem jedné z dnešních místních částí města Přerova a současně prostřednictvím unikátních fotografií přiblížit podobu z velké části zmizelé původní zástavby Předmostí, kterou nahradilo panelové sídliště. Věříme, že svým obsahem a pojetím zaujme čtenáře všech věkových kategorií. 

Nedílnou součástí knihy je také vývoj názorů na prezentaci archeologické lokality Předmostí nejen v minulosti, v současnosti, ale především v budoucnosti, neboť od roku 2000 je rozvíjena idea propagace celé archeologické lokality Předmostí s pracovním názvem Mamutov. Na nejnovějším projektu se vedle autorů D. Bazika a J. Stejskalíka podíleli odborníci z řad archeologů, zahradních architektů, výtvarníků, paleobotaniků, zoologů, geologů a specialistů na audiovizuální techniku. Výsledkem práce je ambiciózní a v Evropě ojedinělý návrh tematického parku s názvem Svět lovců mamutů. Areál by měl nabídnout poznání pravěké i novodobé historie Předmostí, relaxaci i sportovní vyžití. Dokončený scénář už čeká jen na svou realizaci.

18.2.2016 9:48:51 | přečteno 424x | KIS města Přerova
 
Mapa webu
load