178

Kulturní a informační služby města Přerova p.o.

Městský dům Přerov

Městský dům Přerov

Báje, mýty, legendy: 29. 6. - 10. 8. 2018

Báje, mýty, legendy

Příběhy o stvoření světa, antičtí bohové, legendy spojené s mimoevropskými civilizacemi, ale také mýty soudobé a v poněkud odlišném významu, jsou námětem výstavy výtvarných prací studentů Gymnázia Jakuba Škody. 

Kresby, malby, grafiky, kombinované techniky i sochy se pokusí vtáhnout diváky do světa fantazie, tajemna, obrazotvornosti i různých omylů. Hlavní téma výstavy je doplněno fotografickou tvorbou, dokumentací z práce ve veřejném prostoru a jinými náměty. Autory prací jsou studenti všech ročníků od prim až po maturanty. 

Výtvarné práce vznikaly pod vedením vyučujících výtvarné výchovy: Heleny Netopilové, Radky Matějové, Igora Fojtíka a Kateřiny Krejčí.

27.7.2018 17:26:56 | přečteno 546x | KIS města Přerova
 
Mapa webu
load