0

Kulturní a informační služby města Přerova p.o.

Městský dům Přerov

Městský dům Přerov

4. dubna - 30. dubna 2019: Pojď do školy Boženo...

Pojď do školy Boženo...
Výtvarné a audiovizuální práce žáků ZŠ Boženy Němcové v Přerově vytvořené v rámci projektu Kreativní partnerství. 

Vernisáž 4. 4. v 17 hodin
POJĎ DO ŠKOLY BOŽENO... 

Výstava prezentuje výtvarné a audiovizuální výsledky práce a tvorby žáku ze Základní školy Přerov sídlící na ulici Boženy Němcové. Jejich obrazy, sochy, fotografie a videopráce vznikaly a vznikají v loňském a letošním školním roce. Jsou výsledkem setkávání a spolupráce mezi umělci, učiteli a dětmi. Umělci na škole působí ve všech třídách od první po devátou a byli do školy pozváni v rámci projektu Kreativní partnerství.

Každý z umělců má své nadání, svůj jedinečný způsob, jak komunikuje se světem, skrze uměleckou tvorbu, a tak také vstupuje do školního kolektivu, třídy. Setkává se s žáky a jejich třídním učitelem, v tu chvíli se začne odehrávat autentický příběh poznávání mnohdy velmi rozdílných světů, které postupně zjišťuji, že spolu dokážou komunikovat, že si rozumí a že k sobě mají vlastně velmi blízko. To vše se, dle mého mínění, na „Boženě“ děje, Kreativní partnerství je na škole vítáno, umělci jsou partnery školy, rozumí si s učitelským sborem a děti do projektových dnů vstupují s chutí.

V rámci projektových dní se žáci učí osobitým způsobem, zážitkovou formou, jsou spolutvůrci náplně výuky, která se na jedné straně opírá o osnovy, plány školního roku, na druhé straně se věnuje i posilování kreativity žáků, vlastní sebereflexe, zvýšení motivace k učení, schopnosti spolupracovat. Zásadním bodem je také zlepšení sociálního klimatu ve třídě a rovněž podpora žáků ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí.

Na výstavě jsou k vidění například malby a keramika inspirované pravěkem, ty vytvářely děti ze čtvrtého ročníku, videofilm šesťáků o životě Jana Amose Komenského nebo model lidského těla v životní velikosti. který vytvářely páťáci.

Věřím, že se třídním týmům opravdu daří pomoci dětem na jejich cestě životem, připravit je na budoucí povolání, kterých, jak z výzkumů vyplývá, více než polovina nebyla zatím objevena. Proto jsou prioritní ideje a pilíře, programu Kreativního partnerství, které jim v tom budoucím „neznámem“ světě mají pomoci, hlavně kritické myšlení, orientace a práce s informacemi, zlepšení komunikačních dovedností,  kreativita, skládající se z tak důležitých vlastností jako je zvídavost, představivost, disciplinovanost, vytrvalost, empatie a ochota ke spolupráci.

Podpora rozvoje právě kreativity se tak stává důležitým vzdělávacím cílem, k němuž efektivně vedou postupy umělecké tvorby.

Kreativní partnerství – o programu

Program Kreativní partnerství (Creative Partnerships) patří mezi velice kvalitní a ověřené programy zaměřené na rozvoj kvality vzdělávání a zařazení kreativních metod do výuky. Vznikl jako vlajkový program kreativních vzdělávacích metod v Anglii v roce 2002 , aby vytvářel a podporoval dlouhodobé partnerství mezi školami a umělci s cílem inspirovat žáky a pedagogy, prosazovat otevřené prostředí a využívat potenciál kreativních metod na školách. Program vyvinula a realizovala organizace Creativity, Culture and Education, která podporuje i implementaci programu v České republice a dlouhodobě se zapojuje do realizovaných projektů v ČR s cílem podpořit vysokou kvalitu programu a dopady na podpořené žáky.

V současné době je adaptován a implementován ve více evropských zemích (Litva, Norsko, Švédsko, Německo) a díky Společnosti pro kreativitu ve vzdělání se dostal i do České republiky.

Program je navržen tak, aby poskytoval podporu přímo jednotlivým školám a jejich učitelům pak přímo ve třídách pomáhal nastavit nové způsoby práce se žáky. Specifikum programu je, že škola sama definuje jasný cíl – zakázku, na kterou se chce zaměřit. S učiteli na tomto zadání ve školách pracují umělci, kteří prošli intenzivním školícím procesem zaměřeným na to, aby dokázali se školami pracovat efektivně.

Ze současných zkušeností a dat z projektů v České republice, ale i v dalších zemích, víme, že program Kreativního partnerství přispívá k zlepšení studijních výsledků žáků, podporuje osobnostní rozvoj a zlepšení připravenosti žáků na život po ukončení vzdělávání. Dalším významným dopadem programu je zlepšení komunikace škol s rodiči, zlepšení školní docházky žáků, přičemž nejvýraznější přínos má program právě pro žáky ze znevýhodněného prostředí.

Věřím, že se vám podaří objevit, že umění je skvělým prostředníkem pro nabývání znalostí, že uměleckým zážitkem se dá uchopit školní výchova a v neposlední řadě, že výtvarné výsledky „učení“ dětí jsou důkazem toho, že na „Boženě“ je skvělý tým, který umí táhnout za jeden provaz!


Pojď do školy Boženo...

Pojď do školy Boženo...

Pojď do školy Boženo...

 
Pojď do školy Boženo...

Pojď do školy Boženo...

 
Pojď do školy Boženo...

Pojď do školy Boženo...

 
 
1.4.2019 12:10:00 | přečteno 1739x | KIS města Přerova
 
Mapa webu
load