0

Kulturní a informační služby města Přerova p.o.

Městský dům Přerov

Městský dům Přerov

2. dubna - 30. dubna 2019: Akce Kulak

Akce Kulak

Perzekuce rolníků při kolektivizaci zemědělství na Přerovsku v 50. letech 20. století


Komunistický režim v Československu se po únoru 1948 zaměřil na přeměnu individuálního soukromého na kolektivní zemědělství zakládáním jednotných zemědělských družstev. Odpor soukromě hospodařících zemědělců se snažil zlomit různými formami, a to od  každodenní drobné šikany až po represivní opatření spojené s kriminalizací.

Státní okresní archiv Přerov na základě vybraných archivních dokumentů představuje konkrétní příklady perzekuce rolníků přerovského okresu. Jednalo se o nucený výkup mechanizačních prostředků, které pak strojní traktorové stanice za úplatu zapůjčovaly soukromým hospodářům – Slavíč, Dolní Újezd, Předmostí. Docházelo k vystěhovávání rodin odsouzených rolníků, tzv. akce „Kulak“ – Símře, Křenovice, Lobodice, Čechy. Velmi často byl prováděn výkup a stanoveny dodávky zemědělských produktů podle smluv, které vystavily samostatně hospodařící zemědělce politické libovůli. „Neplnění“ bylo kvalifikováno jako ohrožení jednotného hospodářského plánu – Říkovice, Vlkoš. Odpor proti činnosti JZD byl trestán jako sabotáž – Kozlovice, Radslavice.


1.4.2019 12:25:20 | přečteno 362x | KIS města Přerova
 
Mapa webu
load