Výstavní síň Pasáž

Vystavni sin PasazPopulární „velká“ pasáž v centru Přerova, obchodní spojnice do ulice Palackého a dílo významného stavebníka Augustika Köhlera z první poloviny třicátých let minulého století, byla vždy důležitým místem v centru města.

V minulosti sídlily v části pasáže navazující na Kratochvílovu ulici převážně bankovní ústavy. V roce 1966 získalo část těchto prostor dnešní Muzeum Komenského a využívalo je pro svoji výstavní a přednáškovou činnost. Již ve stejném roce byl právě zde zahájen přednáškový cyklus Muzejních úterků, jehož tradice zůstala v Přerově zachována dodnes.

Zdařilou úpravou prostor bývalého Informačního centra, tak byla opět obnovena tradiční výstavní činnost v této polohou výhodné lokalitě. Provozující příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova zachovala dokonce i původní název Výstavní síň Pasáž a od měsíce srpna 2013 zde probíhají první výstavy. Rekonstrukcí získaly zdejší prostory slibný potenciál pro různorodou výstavní činnost i menší kulturní akce  - přednášky, besedy, komorní hudební projekty. Galerijní plochy jsou stavebně rozděleny na dva výstavní prostory, takže zde mohou probíhat současně i dvě různé výstavy.

Do budoucna by měly zůstat tyto prostory přístupné nejen významným profesionálním umělcům, ale také regionálním organizacím,osobnostem a patriotům, tedy všem, kteří se chtějí s veřejností podělit o své znalosti, zkušenosti a nadšení z jakéhokoliv oboru.

Výstavní síň Pasáž je sympatická svojí polohou, snadnou přístupností i jakousi historickou zvyklostí a  tak věříme v její další úspěšný vývoj.

OTEVÍRACÍ DOBA:


Vernisáž 14. 11. 2019Vernisáž 14. 11. 2019VernisážKvetoucí hory vernisáž 31.1.201924. ledna 2016Od lovců mamutů k cihle