Výběrová řízení 2021

Rozhodnutí pověřené osoby zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky při výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu

Výběrová řízení - rozhodnutí