Namaluj přírodu: 17.6. - 28.8.2015

Výstavu výtvarných prací soutěže Namaluj přírodu pořádá Středisko volného času ATLAS a BIOS, každoročně již 15 let. I v letošním roce poslali žáci MŠ, ZŠ i studenti vybraných ročníků gymnázií své práce na dané téma - tentokrát na téma Svět hmyzu.Do soutěže bylo zařazeno 126 prací ve 4 kategoriích. Práce těch nejšikovnějších budou k vidění na této výstavě.